مشخصات بازیکن
Wadu :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
217.60.172.247 :آیپی
STEAM_1:1:93231170 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۵:۲۶:۵۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۹:۲۶:۵۹ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن