مشخصات بازیکن
Danial{I.R} :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.183.100.226 :آیپی
STEAM_1:1:58009741 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۸:۲۳:۴۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۲۲:۲۳:۴۲ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن