مشخصات بازیکن
lvlr.topol_vc5x4 :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.233.187.184 :آیپی
STEAM_1:0:462305667 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۲۰:۲۵:۱۴ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن