مشخصات بازیکن
lvlr.topol_vc4x9 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.233.187.184 :آیپی
STEAM_1:1:462327560 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۲۱:۱۸:۵۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۲۱:۲۸:۵۴ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن