مشخصات بازیکن
MOTHAFAKA :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.190.151.183 :آیپی
STEAM_1:0:462254809 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۲۱:۲۵:۴۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۲۱:۳۵:۴۳ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن