مشخصات بازیکن
lvlr.topol_vc4x8 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.233.187.184 :آیپی
STEAM_1:1:462145747 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۲۱:۲۶:۳۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۲۱:۲۶:۳۷ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن