مشخصات بازیکن
IT's over :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
217.60.205.31 :آیپی
STEAM_1:0:219734702 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Silent-Strafe Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۲۲:۱۸:۴۱ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن