مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.7.85.53 :آیپی
STEAM_1:1:205316756 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Farhan Moghadam :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۱:۴۶:۴۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۱:۴۶:۴۷ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن