مشخصات بازیکن
SMOEK :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.181.46.48 :آیپی
STEAM_1:1:458215567 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۲:۳۰:۱۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ۱۲:۳۰:۱۲ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن