مشخصات بازیکن
Dubdabsky :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
United States(US) :کشور / منطقه
149.3.46.235 :آیپی
STEAM_1:0:82250049 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۲:۴۰:۰۹ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن