مشخصات بازیکن
rOX :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
195.181.62.116 :آیپی
STEAM_1:0:457176468 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۲:۵۴:۴۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۲:۵۴:۴۲ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن