مشخصات بازیکن
Daneyal :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Germany(DE) :کشور / منطقه
89.199.242.6 :آیپی
STEAM_1:0:449333525 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۷:۲۹:۰۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۸:۲۹:۰۴ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن