مشخصات بازیکن
Djilyaro :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Germany(DE) :کشور / منطقه
89.199.242.6 :آیپی
STEAM_1:0:191757317 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۷:۵۳:۰۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۸:۵۳:۰۳ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن