مشخصات بازیکن
daneyal :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Germany(DE) :کشور / منطقه
89.199.242.6 :آیپی
STEAM_1:1:156535641 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۸:۱۴:۴۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۸:۴۴:۴۷ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن