مشخصات بازیکن
IRN_Sn!per :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
217.24.155.9 :آیپی
STEAM_1:1:444951774 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۸:۲۷:۲۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۸:۳۷:۲۸ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن