مشخصات بازیکن
csgocheat3 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.121.13.214 :آیپی
STEAM_1:0:9293534 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۲۱:۴۶:۵۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۲۲:۱۶:۵۳ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن