مشخصات بازیکن
NaeemHajizadeh :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.200.159.66 :آیپی
STEAM_1:0:439901795 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۳:۲۲:۱۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۳:۲۲:۱۷ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن