مشخصات بازیکن
AlphaS :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
188.210.183.233 :آیپی
STEAM_1:0:448964220 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۹:۳۰:۲۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۹:۳۰:۲۵ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن