مشخصات بازیکن
? ??? :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
78.38.5.9 :آیپی
STEAM_1:1:454011722 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] TriggerBot / Smooth Aimbot Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۰۴:۲۰:۵۶ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن