مشخصات بازیکن
outspoken :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.190.111.161 :آیپی
STEAM_1:0:36259975 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۳:۳۶:۴۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۳:۴۶:۴۰ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن