مشخصات بازیکن
EZFEED(?) :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.187.221.44 :آیپی
STEAM_1:1:460705541 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۴:۰۳:۲۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۸:۰۳:۲۲ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن