مشخصات بازیکن
scope k1ng #new game TF2 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
46.224.220.72 :آیپی
STEAM_1:0:444255041 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۴:۲۰:۰۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۴:۳۰:۰۲ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن