مشخصات بازیکن
Rifler :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
188.158.240.245 :آیپی
STEAM_1:0:454708983 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۷:۳۸:۱۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۸:۳۸:۱۶ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن