مشخصات بازیکن
NicRetzzz :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Estonia(EE) :کشور / منطقه
89.219.238.56 :آیپی
STEAM_1:1:40263862 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۷:۳۹:۳۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۸:۳۹:۳۲ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن