مشخصات بازیکن
MTF :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Europe(EU) :کشور / منطقه
5.35.145.89 :آیپی
STEAM_1:1:462885395 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Silent-Strafe Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ۰۲:۴۶:۴۷ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن