مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Turkey(TR) :کشور / منطقه
95.15.131.254 :آیپی
STEAM_1:1:458575748 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Silent-Strafe Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ۰۳:۵۳:۲۹ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن