مشخصات بازیکن
Adolf hitler :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.182.252.36 :آیپی
STEAM_1:1:123344082 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Backtrack :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ۱۴:۴۰:۴۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۴:۴۰:۴۹ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن