مشخصات بازیکن
-KF3000- :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.176.76.199 :آیپی
STEAM_1:0:458182402 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Sina Shojae :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ۱۹:۴۳:۵۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۹:۴۳:۵۱ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن