مشخصات بازیکن
koorosh.csgo2000 :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.101.43 :آیپی
STEAM_1:0:462705117 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۰۱:۴۰:۱۳ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن