مشخصات بازیکن
navidcr7 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
46.62.186.143 :آیپی
STEAM_1:0:190918416 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۰۲:۰۸:۴۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۰۲:۰۸:۴۸ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن