مشخصات بازیکن
(T_L_T) :نام پلییر
بن موقت :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.191.157.236 :آیپی
STEAM_1:1:463184368 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۹:۰۶:۴۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۹:۰۶:۴۰ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن