مشخصات بازیکن
Knocker CSGOEmpire.com :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
79.127.13.24 :آیپی
STEAM_1:1:448604886 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Sina Shojae :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۰۱:۵۵:۲۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۰۱:۵۵:۲۸ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن