مشخصات بازیکن
> :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Germany(DE) :کشور / منطقه
62.72.94.19 :آیپی
STEAM_1:1:461899151 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۰۴:۴۰:۱۹ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن