مشخصات بازیکن
tidyuttermostpony :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.120.165.200 :آیپی
STEAM_1:1:478879375 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] TriggerBot / Smooth Aimbot Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۰۱:۵۳:۰۷ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن