مشخصات بازیکن
A1mi :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.56.90.103 :آیپی
STEAM_1:0:235991727 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳:۴۷:۱۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۴:۰۲:۰۳ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن