مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
91.99.109.120 :آیپی
STEAM_1:1:427395989 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Admin disrepect :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۴:۱۰:۰۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۴:۲۰:۰۷ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن