مشخصات بازیکن
Lucky Kiddo csgohunt.com :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.239.63.209 :آیپی
STEAM_1:0:451179305 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Wallhack :دلیل بن شدن
Shahab Mokhtarshahi | Joker :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۲:۳۹:۲۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۲:۴۹:۲۸ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن