مشخصات بازیکن
Mr.B??? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Russian Federation(RU) :کشور / منطقه
46.0.132.122 :آیپی
STEAM_1:1:459011823 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Bug Zadan Dar Server :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27016 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۹:۵۹:۵۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۲۰:۰۹:۵۷ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن