مشخصات بازیکن
? Br1ght :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.56.119.132 :آیپی
STEAM_1:0:424782367 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۲۱:۳۶:۵۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۲۲:۱۸:۰۱ :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن