مشخصات بازیکن
?###H@MID.WARIOR#### :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
46.209.91.120 :آیپی
STEAM_1:0:147666408 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۱۶:۵۶:۳۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۱۷:۲۶:۳۹ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن