مشخصات بازیکن
MohammadAD :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.179.245.49 :آیپی
STEAM_0:0:422491305 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spamming Mic/Chat :دلیل بن شدن
Dr.Mohammad :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
:سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۲۱:۳۲:۱۱ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن