مشخصات بازیکن
!?S?|???r??e| :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Turkey(TR) :کشور / منطقه
78.181.64.198 :آیپی
STEAM_1:1:427196229 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Silent-Strafe Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۰۴:۱۹:۳۰ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن