مشخصات بازیکن
GOD ((nary))>> :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Germany(DE) :کشور / منطقه
83.122.249.73 :آیپی
STEAM_1:1:235532085 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Ahmad Salehi | Ahmawd :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۱۷:۳۹:۰۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۷:۳۹:۰۴ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن