مشخصات بازیکن
iran :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Italy(IT) :کشور / منطقه
77.42.2.217 :آیپی
STEAM_1:1:489437135 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Hossein Karimy | KM :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27016 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۱۷:۵۲:۱۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۱۷:۵۲:۱۵ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن