مشخصات بازیکن
Seor Vac :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
87.107.183.185 :آیپی
STEAM_1:1:1406117 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Ahmad Salehi | Ahmawd :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۱۹:۱۸:۲۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۹:۱۸:۲۸ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن