مشخصات بازیکن
kEE1` ? ????Rub????Sap????EmeProBhop :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Russian Federation(RU) :کشور / منطقه
91.215.232.231 :آیپی
STEAM_1:0:479842806 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Silent-Strafe Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۲۰:۳۴:۳۱ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن