مشخصات بازیکن
???? ?????? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
78.39.1.222 :آیپی
STEAM_1:0:483192796 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Saeed Ch | ACE :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۰۲:۵۲:۵۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۰۶:۵۲:۵۶ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن