مشخصات بازیکن
ARG :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Germany(DE) :کشور / منطقه
31.214.249.237 :آیپی
STEAM_1:0:449248576 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Wallhack :دلیل بن شدن
Saeed Pahlavan | Magical :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۵:۰۰:۴۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۶:۰۰:۴۸ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن