مشخصات بازیکن
Matin :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.255.214.8 :آیپی
STEAM_1:0:486393980 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۱۹:۳۳:۴۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۱۹:۳۳:۴۵ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن