مشخصات بازیکن
okaydudematthewdude :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.190.113.115 :آیپی
STEAM_1:1:489304001 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۲۳:۰۵:۱۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۲۳:۰۵:۱۸ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن